Als zelfstandig ondernemer ben je 100% specialist in wat je dagdagelijks doet.

Aan de start van je carrière wil je vooral uitzoeken of je extra bescherming (inkomen) nodig hebt, bovenop wat onze sociale zekerheid voorziet bij een ongeval of ziekte. Zodra er ruimte is om te sparen, wil je weten hoe dit best aan te pakken, op welke wijze, met of zonder fiscaal voordeel, met of zonder een vennootschap. Je naasten en jezelf wil je beschermen bij hospitalisatie, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Voor dit alles kan je bij ons terecht voor gespecialiseerd, persoonlijk en eerlijk advies, dit in functie van je verlangens en behoeften.

Vennootschap
Eenmanszaak

Vennootschap

Contacteer ons

Gewaarborgd Inkomen

Ziekte of ongeval, als zelfstandige is dit een ander verhaal dan als loontrekkende. Een zelfstandige (met gezinslast) valt bij arbeidsongeschiktheid terug op een uitkering van € 60,86 bruto per dag vanwege het ziekenfonds. Deze dagvergoeding is onvoldoende om je normale levensstandaard te blijven behouden of je zelfstandige activiteit verder te zetten.

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan jou indekken tegen het verlies van beroepsinkomsten. Een dergelijke verzekering keert maandelijks een bijkomend vervangingsinkomen uit, bovenop de wettelijke dagvergoedingen. Gecombineerd met een dekking overlijden is dit een ideale formule, de dekking overlijden is een voorzorgskapitaal voor de “achterblijvende” partner en kind(eren).

Contacteer ons
Contacteer ons

Langetermijn- sparen

Dit kan via tak-21 (kapitaalsgarantie) en/of tak-23 (belegd in fondsen zonder kapitaalsgarantie). In 2019 kan er een maximale jaarpremie gestort worden van 2.350 euro en dan geniet je een belastingvoordeel van minstens 30 %. Let wel : Hier dienen we eerst de hoogte van de premie te berekenen. Mogelijks is er zelfs geen ruimte om dit nog in te brengen. Hiervoor hebben we je laatste belastingaangifte nodig (met alle codes en bedragen). Dan berekenen we wat de ideale premie is voor jou.

Contacteer ons
Contacteer ons

IPT / Groepsverzekering

De individuele pensioentoezegging (oftewel IPT-verzekering) is een individuele levensverzekering met de vennootschap als verzekeringnemer en de bedrijfsleider als verzekerde en rechtstreeks begunstigde.

De bijdragen zijn 100% aftrekbaar van je bruto winst in de vennootschap.  Het pensioenkapitaal wordt uitbetaald bij pensionering en kan gebruikt worden voor de verwerving van onroerend goed in binnen- en buitenland.

Contacteer ons
Contacteer ons

Omzet- verzekering

De omzetverzekering is een verzekering gewaarborgd inkomen waarbij in geval van arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider een rente zal worden uitbetaald aan de vennootschap ter vervanging van de weggevallen inkomsten.

De doelgroep die beoogd wordt zijn de zelfstandige bedrijfsleiders die een zeer groot deel van de omzet zelf verwezenlijken.

Contacteer ons
Meer info via Verzekerd Sparen

Beleggen

Nog te veel Belgen verliezen geld als ze beleggen, en dat is pijnlijk. Enkel omdat ze bij de aankoop van beleggingen steeds opnieuw hoge instapkosten moeten betalen. Nochtans kun je via ons beleggen zonder instapkosten makelaar.

Meer info via Verzekerd Sparen
Contacteer ons

Pensioensparen

Dit kan via tak-21 (kapitaalsgarantie) en/of tak-23 (belegd in fondsen zonder kapitaalsgarantie).

Het maximaal te sparen bedrag voor het jaar 2019 bedraagt 980 euro per persoon. Het fiscaal voordeel is gelijk aan 30% (een belastingvermindering van 294 euro) verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. Je kan ook een maximale jaarpremie storten van 1.260 euro en dan geniet je een belastingvoordeel van 25 % (een belastingvermindering van 315 euro).

Premies kunnen jaarlijks, trimestrieel of maandelijks betaald worden.

Je bouwt aan een mooi aanvullend pensioen. Het opgebouwde spaarkapitaal wordt standaard op 67 jaar uitbetaald.

Contacteer ons
Contacteer ons

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Aanvullend pensioen voor een zelfstandige

Als zelfstandige spaar je maar beter zelf voor een aanvullend pensioen. Je wettelijk pensioen zal immers niet volstaan om je levensstandaard na jouw pensionering te behouden.

De eerste optie die je als zelfstandige hierbij best benut, is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ook meewerkende echtgen(o)t(e)n kunnen een VAPZ afsluiten.

De voordelen van een VAPZ

 • Je trekt de bijdragen voor je VAPZ integraal af als beroepskost. Zo betaal je minder personenbelastingen.
 • Je netto belastbaar inkomen daalt, zodat je ook minder sociale bijdragen betaalt.
 • Zo verdien je meteen tot 65% terug.
 • Je bijdragen leveren je een gewaarborgd rendement op.

VAPZ cumuleren met IPT, pensioensparen en langetermijnsparen

Je kan jouw VAPZ perfect cumuleren met een individuele pensioentoezegging (IPT), pensioensparen en/of langetermijnsparen. Wij berekenen voor jou de fiscaal optimale oplossing.

Contacteer ons
Contacteer ons

Overlijdens- dekking

Behoefte kan er zijn indien er bij het wegvallen van één van beide partners, het restinkomen niet voldoende is om de lening/huurlast en/of andere vaste kosten (studies kinderen ed) te dragen.

Je kan de anderen beschermen door een bijkomende overlijdensverzekering af te sluiten, vergelijken is hier een must om het beste tarief te bekomen.

De overlijdensdekking zelf is altijd onder de vorm van een levensverzekering.  De dekking kan in een aparte polis worden genomen of gelinkt aan een pensioenpotje (pensioensparen, lange termijn sparen, vrij aanvullend pensioen, groepsverzekering, bedrijfsleidersverzekering of individuele pensioentoezegging).

Jij bepaalt zelf wie het verzekerde bedrag krijgt:

 • Je kan één of meerdere begunstigden aanduiden
 • Je kan gedurende de looptijd de begunstigde wijzigen

Je kan ook het verzekerde bedrag aanpassen, zowel hoger als lager of vervroegd stopzetten indien de behoefte er niet meer is.

Contacteer ons

Eenmanszaak

Contacteer ons

Gewaarborgd Inkomen

Ziekte of ongeval, als zelfstandige is dit een ander verhaal dan als loontrekkende. Een zelfstandige (met gezinslast) valt bij arbeidsongeschiktheid terug op een uitkering van € 60,86 bruto per dag vanwege het ziekenfonds. Deze dagvergoeding is onvoldoende om je normale levensstandaard te blijven behouden of je zelfstandige activiteit verder te zetten.

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan jou indekken tegen het verlies van beroepsinkomsten. Een dergelijke verzekering keert maandelijks een bijkomend vervangingsinkomen uit, bovenop de wettelijke dagvergoedingen. Gecombineerd met een dekking overlijden is dit een ideale formule, de dekking overlijden is een voorzorgskapitaal voor de “achterblijvende” partner en kind(eren).

Contacteer ons
Contacteer ons

Overlijdens- dekking

Behoefte kan er zijn indien er bij het wegvallen van één van beide partners, het restinkomen niet voldoende is om de lening/huurlast en/of andere vaste kosten (studies kinderen ed) te dragen.

Je kan de anderen beschermen door een bijkomende overlijdensverzekering af te sluiten, vergelijken is hier een must om het beste tarief te bekomen.

De overlijdensdekking zelf is altijd onder de vorm van een levensverzekering.  De dekking kan in een aparte polis worden genomen of gelinkt aan een pensioenpotje (pensioensparen, lange termijn sparen, vrij aanvullend pensioen, groepsverzekering, bedrijfsleidersverzekering of individuele pensioentoezegging).

Jij bepaalt zelf wie het verzekerde bedrag krijgt:

 • Je kan één of meerdere begunstigden aanduiden
 • Je kan gedurende de looptijd de begunstigde wijzigen

Je kan ook het verzekerde bedrag aanpassen, zowel hoger als lager of vervroegd stopzetten indien de behoefte er niet meer is.

Contacteer ons
Contacteer ons

Langetermijn- sparen

Dit kan via tak-21 (kapitaalsgarantie) en/of tak-23 (belegd in fondsen zonder kapitaalsgarantie). In 2019 kan er een maximale jaarpremie gestort worden van 2.350 euro en dan geniet je een belastingvoordeel van minstens 30 %. Let wel : Hier dienen we eerst de hoogte van de premie te berekenen. Mogelijks is er zelfs geen ruimte om dit nog in te brengen. Hiervoor hebben we je laatste belastingaangifte nodig (met alle codes en bedragen). Dan berekenen we wat de ideale premie is voor jou.

Contacteer ons
Meer info via Verzekerd Sparen

Beleggen

Nog te veel Belgen verliezen geld als ze beleggen, en dat is pijnlijk. Enkel omdat ze bij de aankoop van beleggingen steeds opnieuw hoge instapkosten moeten betalen. Nochtans kun je via ons beleggen zonder instapkosten makelaar.

Meer info via Verzekerd Sparen
Contacteer ons

Pensioensparen

Dit kan via tak-21 (kapitaalsgarantie) en/of tak-23 (belegd in fondsen zonder kapitaalsgarantie).

Het maximaal te sparen bedrag voor het jaar 2019 bedraagt 980 euro per persoon. Het fiscaal voordeel is gelijk aan 30% (een belastingvermindering van 294 euro) verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. Je kan ook een maximale jaarpremie storten van 1.260 euro en dan geniet je een belastingvoordeel van 25 % (een belastingvermindering van 315 euro).

Premies kunnen jaarlijks, trimestrieel of maandelijks betaald worden.

Je bouwt aan een mooi aanvullend pensioen. Het opgebouwde spaarkapitaal wordt standaard op 67 jaar uitbetaald.

Contacteer ons
Contacteer ons

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Aanvullend pensioen voor een zelfstandige

Als zelfstandige spaar je maar beter zelf voor een aanvullend pensioen. Je wettelijk pensioen zal immers niet volstaan om je levensstandaard na jouw pensionering te behouden.

De eerste optie die je als zelfstandige hierbij best benut, is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ook meewerkende echtgen(o)t(e)n kunnen een VAPZ afsluiten.

De voordelen van een VAPZ

 • Je trekt de bijdragen voor je VAPZ integraal af als beroepskost. Zo betaal je minder personenbelastingen.
 • Je netto belastbaar inkomen daalt, zodat je ook minder sociale bijdragen betaalt.
 • Zo verdien je meteen tot 65% terug.
 • Je bijdragen leveren je een gewaarborgd rendement op.

VAPZ cumuleren met IPT, pensioensparen en langetermijnsparen

Je kan jouw VAPZ perfect cumuleren met een individuele pensioentoezegging (IPT), pensioensparen en/of langetermijnsparen. Wij berekenen voor jou de fiscaal optimale oplossing.

Contacteer ons
Contacteer ons

Doelsparen en kindersparen

Op deze manier kun je sparen voor jezelf, je (klein)kind, enz. Gewoon een appeltje voor de dorst of voor een specifieke uitgave in de toekomst. Dit kan zowel via tak-21 ( met kapitaalsgarantie ) als in tak-23 ( zonder kapitaalsgarantie ). Een polis openen kan reeds vanaf 37,50 euro / maand.

Contacteer ons

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wil je een update van jouw financiële situatie? Of wil je wat meer informatie?
Contacteer ons voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Bel ons: 058 31 88 10

Maandag09u00-12u30 & 13u30 – 16u00
Dinsdag9u00-12u30 & op afspraak
Woensdag9u00-13u30
Donderdag9u00-12u30 & op afspraak
Vrijdag9u00-12u30 & 13u30 – 18u00

Contacteer ons:

* = (verplicht/obligatoire)