Ben je actief in de medische sector, dan kunnen we je passende oplossingen aanbieden in het samenstellen van je extra-pensioenkapitaal, zowel in het fiscale sparen (RIZIV, VAPZ, IPT, …), dit kan in persoonlijke naam of onder vennootschapsvorm. Daarenboven analyseren we samen jouw behoeften naar aanvullende waarborgen zoals overlijden, gewaarborgd inkomen, hospitalisatie …

Beleggingsoplossingen op maat en in functie van je verlangens en behoeften worden in overleg samengesteld, dit met eerlijk en transparant advies.

Vennootschap
Eenmanszaak

Vennootschap

Contacteer ons

Gewaarborgd Inkomen

Ziekte of ongeval, als zelfstandige is dit een ander verhaal dan als loontrekkende. Een zelfstandige (met gezinslast) valt bij arbeidsongeschiktheid terug op het ziekenfonds. Deze dagvergoeding is onvoldoende om je normale levensstandaard te blijven behouden of je zelfstandige activiteit verder te zetten.

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan jou indekken tegen het verlies van beroepsinkomsten. Een dergelijke verzekering keert maandelijks een bijkomend vervangingsinkomen uit, bovenop de wettelijke dagvergoedingen. Gecombineerd met een dekking overlijden is dit een ideale formule, de dekking overlijden is een voorzorgskapitaal voor de “achterblijvende” partner en kind(eren).

Contacteer ons
Contacteer ons

Pensioensparen

Je vindt je wettelijk pensioen, eventueel aangevuld met een aanvullend pensioen, toch nog onvoldoende om je een zorgeloze oude dag te bezorgen. Dan zijn er nog twee mogelijkheden: de derde en de vierde pensioenpijler.

De derde pijler is fiscaal erg interessant en dus al vrij populair. Onder deze pijler vallen het pensioensparen en het langetermijnsparen. Zodra je 18 jaar bent, kan je er al mee beginnen. En je kan de fiscale voordelen van pensioensparen en langetermijnsparen cumuleren! Als tegenprestatie voor het fiscale voordeel, word je wel aan het eind van de rit door de overheid voor 8% belast op het opgebouwde kapitaal. Maar ondanks die belasting van 8 % blijft het fiscaal erg voordelig om gebruik te maken van het systeem van pensioensparen!

Meer info
Contacteer ons
Contacteer ons

IPT

Indien je als zelfstandige in een vennootschap werkt, bv. als zaakvoerder in een BVBA of als bestuurder in een grote onderneming, dan kan je op twee manieren een aanvullend pensioen opbouwen:

  • als zelfstandige kan je een VAPZ-overeenkomst sluiten;
  • de vennootschap kan je aansluiten bij een groepsverzekering voor bedrijfsleiders of voor jou een individuele pensioentoezegging (IPT) onderschrijven bij een pensioeninstelling. Hieraan kan ook een dekking bij overlijden of invaliditeit gekoppeld worden.
Meer info
Contacteer ons
Contacteer ons

Omzetverzekering

De omzetverzekering is een verzekering gewaarborgd inkomen waarbij in geval van arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider een rente zal worden uitbetaald aan de vennootschap ter vervanging van de weggevallen inkomsten.

De doelgroep die beoogd wordt zijn de zelfstandige bedrijfsleiders die een zeer groot deel van de omzet zelf verwezenlijken.

Contacteer ons
Contacteer ons

RIZIV Sociale voordelen

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist en zelfstandig verpleegkundige krijg je jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan je zich als geconventioneerde moet houden.

Die toelage kan gebruikt worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of een aanvullende waarborg bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Contacteer ons
Contacteer ons

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen wordt vooral gedaan onder de vorm van een tak 21 of 23-levensverzekering. Ook na jouw 65ste kan je aan langetermijnsparen blijven doen en van de daarbij horende fiscale voordelen genieten.

Net zoals bij het persioensparen kan je er al mee beginnen vanaf je 18e verjaardag. En je kan de fiscale voordelen van pensioensparen en langetermijnsparen cumuleren! Als tegenprestatie voor het fiscale voordeel, word je wel aan het eind van de rit door de overheid voor 8% belast op het opgebouwde kapitaal. Maar ondanks die belasting van 8 % blijft het fiscaal erg voordelig om gebruik te maken van het systeem van pensioensparen!

Meer info
Contacteer ons
Contacteer ons

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Als zelfstandige heb je er alle belang bij om te sparen voor een tweede pijlerpensioen, gezien jouw wettelijk pensioen lager is dan dat van werknemers. Om dit verschil weg te werken, werden verschillende vormen van aanvullend pensioen voor zelfstandigen uitgewerkt. Elke vorm van aanvullende pensioenopbouw heeft zijn eigen regels, biedt een specifieke mate van bescherming en is onderworpen aan een eigen fiscaliteit. Indien je aan de voorwaarden voldoet, mag je de verschillende vormen van aanvullend pensioen cumuleren. Deze vormen worden hieronder samengevat.

Op individuele basis kan je als zelfstandige al geruime tijd een aanvullend pensioen opbouwen via het Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Deze vorm van fiscaal gestimuleerd sparen is echter beperkt door een aantal plafonds.

Meer info
Contacteer ons
Contacteer ons

Overlijdensdekking

Behoefte kan er zijn indien er bij het wegvallen van één van beide partners, het restinkomen niet voldoende is om de lening/huurlast en/of andere vaste kosten (studies kinderen ed) te dragen.

Je kan de anderen beschermen door een bijkomende overlijdensverzekering af te sluiten, vergelijken is hier een must om het beste tarief te bekomen.

De overlijdensdekking zelf is altijd onder de vorm van een levensverzekering.

Jij bepaalt zelf wie het verzekerde bedrag krijgt:

  • Je kan één of meerdere begunstigden aanduiden
  • Je kan gedurende de looptijd de begunstigde wijzigen

Je kan ook het verzekerde bedrag aanpassen, zowel hoger als lager of vervroegd stopzetten indien de behoefte er niet meer is.

Meer info
Contacteer ons
Meer info via Verzekerd Sparen

Beleggen

Nog te veel Belgen verliezen geld als ze beleggen, en dat is pijnlijk. Enkel omdat ze bij de aankoop van beleggingen steeds opnieuw hoge instapkosten moeten betalen. Nochtans kun je via ons beleggen zonder instapkosten makelaar.

Meer info via Verzekerd Sparen

Eenmanszaak

Contacteer ons

Gewaarborgd Inkomen

Ziekte of ongeval, als zelfstandige is dit een ander verhaal dan als loontrekkende. Een zelfstandige (met gezinslast) valt bij arbeidsongeschiktheid terug op het ziekenfonds. Deze dagvergoeding is onvoldoende om je normale levensstandaard te blijven behouden of je zelfstandige activiteit verder te zetten.

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan jou indekken tegen het verlies van beroepsinkomsten. Een dergelijke verzekering keert maandelijks een bijkomend vervangingsinkomen uit, bovenop de wettelijke dagvergoedingen. Gecombineerd met een dekking overlijden is dit een ideale formule, de dekking overlijden is een voorzorgskapitaal voor de “achterblijvende” partner en kind(eren).

Contacteer ons
Contacteer ons

Pensioensparen

Je vindt je wettelijk pensioen, eventueel aangevuld met een aanvullend pensioen, toch nog onvoldoende om je een zorgeloze oude dag te bezorgen. Dan zijn er nog twee mogelijkheden: de derde en de vierde pensioenpijler.

De derde pijler is fiscaal erg interessant en dus al vrij populair. Onder deze pijler vallen het pensioensparen en het langetermijnsparen. Zodra je 18 jaar bent, kan je er al mee beginnen. En je kan de fiscale voordelen van pensioensparen en langetermijnsparen cumuleren! Als tegenprestatie voor het fiscale voordeel, word je wel aan het eind van de rit door de overheid voor 8% belast op het opgebouwde kapitaal. Maar ondanks die belasting van 8 % blijft het fiscaal erg voordelig om gebruik te maken van het systeem van pensioensparen!

Meer info
Contacteer ons
Contacteer ons

Overlijdensdekking

Behoefte kan er zijn indien er bij het wegvallen van één van beide partners, het restinkomen niet voldoende is om de lening/huurlast en/of andere vaste kosten (studies kinderen ed) te dragen.

Je kan de anderen beschermen door een bijkomende overlijdensverzekering af te sluiten, vergelijken is hier een must om het beste tarief te bekomen.

De overlijdensdekking zelf is altijd onder de vorm van een levensverzekering.

Jij bepaalt zelf wie het verzekerde bedrag krijgt:

  • Je kan één of meerdere begunstigden aanduiden
  • Je kan gedurende de looptijd de begunstigde wijzigen

Je kan ook het verzekerde bedrag aanpassen, zowel hoger als lager of vervroegd stopzetten indien de behoefte er niet meer is.

Meer info
Contacteer ons
Contacteer ons

Doelsparen en kindersparen

Op deze manier kun je sparen voor jezelf, je (klein)kind, enz. Gewoon een appeltje voor de dorst of voor een specifieke uitgave in de toekomst. Dit kan zowel via tak-21 als in tak-23 . Een polis openen kan reeds vanaf 37,50 euro / maand.

Meer info
Contacteer ons
Contacteer ons

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen wordt vooral gedaan onder de vorm van een tak 21 of 23-levensverzekering. Ook na jouw 65ste kan je aan langetermijnsparen blijven doen en van de daarbij horende fiscale voordelen genieten.

Net zoals bij het persioensparen kan je er al mee beginnen vanaf je 18e verjaardag. En je kan de fiscale voordelen van pensioensparen en langetermijnsparen cumuleren! Als tegenprestatie voor het fiscale voordeel, word je wel aan het eind van de rit door de overheid voor 8% belast op het opgebouwde kapitaal. Maar ondanks die belasting van 8 % blijft het fiscaal erg voordelig om gebruik te maken van het systeem van pensioensparen!

Meer info
Contacteer ons
Contacteer ons

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Als zelfstandige heb je er alle belang bij om te sparen voor een tweede pijlerpensioen, gezien jouw wettelijk pensioen lager is dan dat van werknemers. Om dit verschil weg te werken, werden verschillende vormen van aanvullend pensioen voor zelfstandigen uitgewerkt. Elke vorm van aanvullende pensioenopbouw heeft zijn eigen regels, biedt een specifieke mate van bescherming en is onderworpen aan een eigen fiscaliteit. Indien je aan de voorwaarden voldoet, mag je de verschillende vormen van aanvullend pensioen cumuleren. Deze vormen worden hieronder samengevat.

Op individuele basis kan je als zelfstandige al geruime tijd een aanvullend pensioen opbouwen via het Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Deze vorm van fiscaal gestimuleerd sparen is echter beperkt door een aantal plafonds.

Meer info
Contacteer ons
Contacteer ons

RIZIV Sociale voordelen

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist en zelfstandig verpleegkundige krijg je jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan je zich als geconventioneerde moet houden.

Die toelage kan gebruikt worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of een aanvullende waarborg bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Profiteer van de voordelen van je Rizivtoelage gegarandeerd aan de laagste kosten.

Contacteer ons
Meer info via Verzekerd Sparen

Beleggen

Nog te veel Belgen verliezen geld als ze beleggen, en dat is pijnlijk. Enkel omdat ze bij de aankoop van beleggingen steeds opnieuw hoge instapkosten moeten betalen. Nochtans kun je via ons beleggen zonder instapkosten makelaar.

Meer info via Verzekerd Sparen

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wil je een update van jouw financiële situatie? Of wil je wat meer informatie?
Contacteer ons voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Bel ons: 058 31 88 10

Maandag 09u00-12u30 & 13u30 – 16u00
Dinsdag 9u00-12u30 & op afspraak
Woensdag 9u00-13u30
Donderdag 9u00-12u30 & op afspraak
Vrijdag 9u00-12u30 & 13u30 – 18u00

Contacteer ons:

    * = (verplicht/obligatoire)